שירותים מקצועיים

כחלק ממערך הסיוע המקצועי מעמידה Air-C-Tech לרשות לקוחותיה שורה של שירותים מקצועיים, המפורטים מטה, הנשענים על ידע וניסיון רב בהתאמת פתרונות "תפורים ללקוח"ועומדים בתקני איכות הסביבה וכיבוי אש.(1001-6).

  • ייעוץ מקצועי

שירות ייחודי אשר ניתן על-ידי מהנדסי החברה והצוות הטכני הבכיר, והמאפשר ללקוח להכיר ולבחון באופן מקצועי ואובייקטיבי את מגוון הפתרונות העומדים לרשותו, ולבחור מתוכם את החלופות הנכונות עבורו תוך התאמה מלאה לדרישות החוק (תקנים ותקנות) ולמאפייני הפעילות – הקיימים היום והצפויים בעתיד.

השליטה בדרישות העדכניות בצד ההכרות עם מגוון הפתרונות והניסיון המעשי ביישומם הלכה למעשה, מאפשרים לנו להעניק ללקוחותינו ייעוץ הנשען על ראייה מערכתית כוללת והמבטיח להם פתרון מקצועי באיכות גבוהה, תוך שמירת יעילות וחסכון כספי בטווח המיידי ובטווח הארוך.

  • אפיון, תכנון והקמה

שירות הכולל את כל מרכיבי האפיון, התכנון וההקמה בפועל של מערכות איכות אוויר ייעודיות באתר הלקוח, לרבות שילובן במערכות קיימות ומערכות חדשות.

יתרונו המשמעותי של שירות זה עבור הלקוח הינו בקבלת "פתרון אינטגרטיבי" המונע את התקלות האופייניות בפרויקטים משולבים, ניהול נוח וממוקד של התהליך מול גורם מקצועי אחד, קיצור תהליכי העבודה ועמידה בלו"ז הרצוי, וכן חיסכון משמעותי בעלות הכוללת.

  • אחזקה שוטפת

שירות המבטיח תחזוקה מקצועית של המערכות המותקנות, החלפה סדירה ושיטתית של רכיבים מתכלים (פילטרים וכדומה), תחזוקה מונעת להקטנת נזקים וחסכון משמעותי בעלויות המצטברות לאורך זמן.

דוגמה לפעילויות הנכללות בשירות האחזקה השוטפת למסעדות:

  • שטיפת מסנני אלומיניום אחת לחודש (כתלות בהיקפי הפעילות בפועל)
  • החלפת מסנני קרטון מיקרונים אחת לחודש
  • החלפת פילטר שק אחת לחודש
  • שטיפת תאי שיקוע אחת לחודש
  • החלפת פחם פעיל אחת לחצי שנה/שנה
  • בדיקת תקינות המפוח אחת לחצי שנה

מחויבותנו לשירות מעולה ללקוחותינו הנבחרים מבטיחה ללקוח הנהנה מאחזקה שוטפת עדיפות וקדימות בכל עת – לרבות הענות מיידית גם במקרה של תקלה בלתי מתוכננת המחייבת טיפול מהיר בזמן אמת.

סגירת תפריט