ספקים וחברות מיוצגות

לפניך קישורים לתקנים ומקורות מידע רלוונטיים בתחומי אוורוור מטבחים ואיכות אוויר (רשימה חלקית):

הערה: המידע המובא בקישורים מטה מוגש כשירות ללקוחותינו ואינו נמצא באחריותה של חברת Air-C-Tech.
נשמח לעמוד לרשותכם למידע עדכני ומפורט על התקנים המחייבים אתכם ביישומים הרלוונטים עבורכם.

אוורור מטבחים מסחריים

– נייר עמדה של האגודה הבינלאומית של מתכנני מטבחים FCSI צפון אמריקה (אנגלית)

מערכות אוורור לפי דרישה במטבחים מסחריים

דיון השוואתי

Halton

Kitchen Design Guide

הנחיות מקצועיות לתכנון מנדפים למטבחים

(אנגלית)

FSTC – Foodservice Technology Center

Promoting Energy Efficiency in Foodservice

טבלת דירוג פילטרים על-פי תקן MERV

(אנגלית)

תקן עיריית תל-אביב-יפו להתקנת מערכות טיהור אוויר במסעדות ובתי קפה

סגירת תפריט