Halton מספקת מערכות אוורור מטבחים תואמות LEED

ל-Halton גישה בעלת מודעות ירוקה לתכנון מערכות אוורור, המתמקדת באופטימיזציה מוחלטת של צריכת אנרגיה על-ידי מערכות המיזוג

Halton, החברה המובילה בטכנולוגיות וחידושים של אוורור מטבחים, מציעה מוצרים המספקים פתרונות מעל לדרישות האנרגטיות הסטנדרטיות במטבחים מסחריים ומוסדיים.
הגישה של Halton לתכנון מערכות אוורור היא בעלת מודעות ירוקה ומתמקדת באופטימיזציה מוחלטת של צריכת אנרגיה על-ידי מערכות המיזוג.
היא משפרת את רווחתם של הדיירים וממקסמת את הפרודוקטיביות שלהם על-ידי שיפור איכות הסביבה בתוך המבנה.

כאשר המוצרים של Halton משולבים במערכות המיזוג, הם מציעים מכפיל כוח להשגת יעילות אנרגטית מקסימאלית ואיכות סביבה בתוך המבנה.
כאשר מבקשים לקבל אישורים בהתאם לתקן ASHRAE 90.1 או, מעבר לכך, של LEED,
הסינרגטיות של מוצרי Halton מתרגמת להשגת הדרישות ואף מעליהן, ומוסיפה לנקודות הזיכוי (credits and points) בהתאם לשיטת הדירוג של LEED.

במסגרת ההסמכה של LEED, נקודות הזיכוי נופלות תחת שתיים מתוך שש קטגוריות של שיטת הדירוג:
1. (Energy and Atmosphere (EA
2. איכות הסביבה בתוך מבנים (Indoor Environmental Quality (EQ.
הטכנולוגיות שתאורן להלן מתמצתות את היתרונות הקיימים בשימוש בפתרונות של Halton לאוורור מטבחים כאשר מבקשים להשיג הסמכה של LEED למבנה.

טכנולוגיית Capture Jet

חיסכון באמצעות טכנולוגיית "סילוני הלכידה" של Halton תורמת להשגת סף הניקוד תחת EAp1 "Minimum Energy Performance" ו-EAc1 "Optimize Energy Performance".

M.A.R.V.E.L - אוורור לפי דרישה

M.A.R.V.E.L ניתנת לתכנות כדי לתקשר עם רגשים ואמצעים שונים, מנטרת ורושמת נתונים להשגת EAc1 "Optimize Energy Performance", EQc1 "Outdoor Air Delivery Monitoring" ו-EAc5 "Measurement and Verification".

אוורור בהתקה

אוורור בהתקה (Displacement Ventilation) יכול לתרום לניקוד תחת EAc1 ו-EQc2 "Increased Ventilatio"n.

מהו LEED

LEED הינה מערכת הסמכה בינ"ל מוכרת לבנייה ירוקה, המאפשרת אימות של צד שלישי שמבנה מסוים או קהילה מסוימת תוכננו ונבנו תוך שימוש באסטרטגיות שמטרתן לשפר ביצועים בחתך של כל המדדים החשובים ביותר: חיסכון באנרגיה, חיסכון במים, הפחתה בפליטת CO2, שיפור איכות הסביבה בתוך המבנה ועוד.

המערכת, אשר פותחה על ידי (U.S. Green Building Council (USGB מספקת לבעלי מבנים ומפעילים מסגרת מובנית לזיהוי ויישום של תכנון, בניה, הפעלה ותחזוקה שימושית ומדידה.

LEED הינה מערכת רגישה מספיק ליישום בכל סוגי המבנים – מסחריים כמו גם למגורים. היא מופעלת לאורך כל מעגל חיו של הבניין – תכנון ובניה, הפעלה ואחזקה, התאמה לדיירים ושיפוצים.

למידע נוסף: www.usgbc.org/leed/

סגירת תפריט